KM Beta Sendwix a Sendwix Therm

Výstavba rodinného domku z materiálů Sendwix provedení KMB Sendwix  , střešní systém KM Hodonka nebo KM Beta , vnitřní úprava zdiva provedena z materiálů KM Beta Profimix jen tak je zcelá zachován kompletní systém zdiva ale i systém celého domu, který má v celkovém důsledku příjemný dopad na cenu těchto vstupních materiálů jako kompletního systému.

KMB SENDWIX je první ucelený cetifikovaný systém vícevrstvých konstrukcí na českém trhu, který vychází z moderních evropských trendů ve stavebnictví. Celý systém sestává ze tří základních variant obvodových konstrukcí, které se navzájem liší použitými materiály i výsledným vzhledem fasádní vrstvy. Přednosti tohoto sendvičového systému spočívají v jeho dokonalých tepelně technických, akustických a statických parametrech, jejichž úroveň si může projektant a investor libovolně vybrat podle konkrétních požadavků.

Parametry dosahované jednotlivými konstrukcemi KMB SENDWIX přitom začínají na hodnotách, kde možnosti tradičního jednoplášťového zdiva končí. To vše při výrazně menších tloušťkách stěn, čímž dochází k významnému nárůstu užitné plochy. 

              MB SENDWIX M             KMB SENDWIX P                KMB SENDWIX L


         
Pro lepší parametry domu a minimalizaci tepelných mostů u vnějších a vnitřních stěn doporučujeme použít  Sendwix therm.

Výrobky s označením SENDWIX - THERM se používají jako zakládací prvky u zdicího systému SENDWIX pro tloušťky stěn 240, 175 a 115 mm. Jsou vyrobeny se speciální příměsí, která zvyšuje tepelný odpor výrobků o 50 %. Minimalizují se tím tepelné mosty mezi stěnou a základovou konstrukcí, příp. stěnou suterénu stavby. 

SENDWIX - THERM jako první zakládací řada se vždy zdí na zdicí maltu ZM 920. Pevnostní třída u těchto prvků je 20 N/mm2, je shodná s pevností vápenopískových výrobků a nesnižuje se tím únosnost stěn jako je tomu při použití pěnového skla, plynosilikátu apod. 

Eliminací tepelných mostů je možné snížit náklady na vytápění až o 4%, u pasivních domů až o 6%.